Project Arrahma Final

 

 

 

 

 

Stichting Lifetime Project introduceert een nieuwe project. Het betreft een project waarbij barmhartigheid en saamhorigheid de kernbegrippen vormen. Het project met de naam “project Arrahma” zal activiteiten voorbrengen waaraan iedere broeder en zuster laagdrempelig een steentje aan kan bijdragen.

 

Doel

 

Het doel van dit project is om hulp te bieden aan de behoeftigen. Zo helpen wij ( in samenwerking met andere stichtingen) de slachtoffers van oorlogen en conflicten. Maar ook vluchtelingen, daklozen, zieken en mensen die getroffen zijn door natuurrampen in binnen- en buitenland.

 

Stichting Lifetime Project is ervan overtuigd  om in samenwerking met andere organisaties een waardevolle bijdrage te leveren aan het welzijn van eenieder die dit behoeft.

 

Activiteiten

Ten eerste kennen we een fondsenwerving voor Syrië en Birma. Hierbij wordt op een laagdrempelige manier geld ingezameld ten behoeve van de voornoemde gebieden. In samenwerking met andere organisaties, hopen wij op een meest efficiënte en laagdrempelige manier een bijdrage te leveren.

 

Ten tweede worden er verschillende kledinginzamelingsacties gehouden. Ook hierbij wordt er nauw samengewerkt met andere organisaties die het ingezamelde kleding persoonlijk brengen naar het land in kwestie.

 

Ten derde organiseert Stichting Lifetime Project al jaren een offerfeest actie voor de asielzoekers in Nederland. Tijdens het offerfeest wordt vlees ingezameld ten behoeve van de asielzoekers. Het vlees wordt verdeeld over verschillende asielzoekerscentra.

 

Ten vierde en tevens als laatste zet Stichting Lifetime Project zich in voor het inzamelen en uitgeven van de Sadaqât T.b.v. de behoeftigen in  Marokko. Dit geschiedt door hen te voorzien in hun basisbehoeften. Wij zullen er zorg voor dragen dat uw Sadaqah op de juiste plek komt, met de Wil van Allâh. Donaties kunnen gestort worden op rekeningnummer: IBAN: NL31ABNA0508342082 | BIC: ABNANL2A | T.n.v. Stichting Lifetime Project | Project Arrahma O.v.v. Sadaqah.

 

In de toekomst In sha Allah zal er met de hulp van Allah meer activiteiten gaan lopen waarbij de begrippen barmhartigheid en saamhorigheid de kern zullen gaan vormen.

 

Sitchting Lifetime Project.

Project Arrahma