Algemene voorwaarden van Aziza Onderwijs

Doel: het bevorderen van het participatieproces van vrouwen met betrekking tot kennis en vaardigheden in de Arabische taal, Quran, Adkhar, Aqidah, Hadith en Fiqh door middel van lessen, onze zusters de juiste gedragscode meegeven en hen weg te houden van slechte eigenschappen, naar het voorbeeld van onze Profeet Mohammed (vrede zij met hem).

 1. Het creëren van een generatie die is opgevoed met de leiding van de Quran en de correcte Sunnah.
 2. De harten van de zusters vullen met de liefde voor Allaah subhaanahu wa-ta’aalaa en Zijn Profeet (vrede zij met hem) en voor de Islam.

Toelatingseisen

 1. Student dient te beschikken over goed gedrag en Islamitische normen en waarden.
 2. Student dient minimaal 18 jaar te zijn.

Voorwaarden

 1. Studente dient geen druktemaker te zijn in klas, moet zich actief opstellen en niet lui zijn.
 2. Studente dient de wil en interesse te hebben om te leren en zijn studie te vervolgen om hiermee het doel te bereiken waar zij zich voor heeft aangemeld.
 3. Studentes zijn altijd aanwezig, behalve in geval van ziekte of andere dringende gevallen. Dit dient, indien mogelijk vooraf, en zo niet sowieso achteraf gemeld te worden door de Student aan de docent.
 4. Islamitische kledingvoorschriften zijn een verplichting voor zusters.
 5. Huiswerk maken is een voorwaarde om de studie te kunnen blijven volgen.
 6. Benodigdheden (pen, potlood, schrift) dient studente zelf mee te nemen en altijd bij zich te hebben. Lesmateriaal (boeken) krijgt de studente van de onderwijsinstelling.
 7. Studente dient zich te houden aan de door haar gekozen manier van leesstijl.
 8. Het is voor de studente verplicht om het lesgeld (€ 10,- per maand) aan het begin van de maand te voldoen.
 9. De studente dient te waken over het op tijd betalen van het lesgeld of te voldoen aan de voorwaarden voor het betalen in termijnen.
 10. De studente dient zich te houden aan het onderwijssysteem van de instelling.
 11. Telefoon is verboden tijdens de les, behalve in dringende gevallen.
 12. Bij herhaaldelijk te laat komen wordt de toegang tot de les ontzegd.
 13. Studentes hebben altijd hun spullen bij zich. Zo niet, dan kan er geen deelgenomen worden aan de les.

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen via info@lifetime-project.com.

Stichting LifeTime Project | Project: Aziza voor Onderwijs