Dar Al-Iman Voor Quran

Doel: Het memoriseren en tajweed en tafsir van de Quran voor broeders  jong en oud.

Doelstellingen

Dar Al-Iman voor Quran is een project van Stichting LifeTime Project dat is gericht op het geven van Quran lessen in Nederland en Marokko bij zoveel mogelijk moskeeën. We zijn nu bij twee moskeeën begonnen en we streven ernaar om in meer moskeeën lessen te geven. Momenteel geven we lessen in tajweed, tahfidh en tafsir. Hierbij maken wij gebruik van uiterst bekwame leraren die de Quran uit hun hoofd kennen en bevoegd zijn om Hafs en Warsh te doceren. Daarnaast organiseren we veel activiteiten voor het Project Dar Al-Iman.

 

Iedere moslim moet de Quran kunnen lezen

 • De Quran is het Woord van Allah. Het is geopenbaard aan de mensheid als een leidraad.
 • Iedere moslim moet op zijn minst de Quran in de Arabische taal kunnen lezen.
 • Alleen al voor het reciteren van de Quran ontvangt u zegeningen van Allah.
 • Als u nog geen Quran kunt lezen, dan is dit uw kans om het te leren.
 • Geef uzelf geen excuus en laat deze kans niet aan u voorbij gaan!

“U ontvangt zegeningen voor iedere letter van de Quran die u leest en u krijgt een dubbele beloning voor uw moeite en inspanning. ” Dit heeft de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) ons verteld.

Deze studie zal uw leven verrijken

De Quran spoort ons aan om na te denken over de verzen, de boodschap en de schoonheid ervan. Sterker nog, de Quran zal een bewijs voor of tegen ons zijn op de Dag des Oordeels. Daarom is het ons bevolen de Quran te lezen en te bestuderen wat erin staat. Deze studie is dan ook voor iedereen belangrijk.

Wat voor kennis doet u op tijdens de studie?

Inleiding tot de Quran

 • Tekstbegrip
 • Uitleg van de Quranverzen
 • Uitleg van de thema’s en onderwerpen van de Quran
 • Specifieke redenen van openbaringen belicht (Asbaab An-Noezoel)
 • Structuur van de suwar van de Quran
 • Lessen uit de suwar en verzen
 • Kennis over het leven van de Profeet Mohammad (vrede zij met hem)
 • Woordenschat en terminologieën van de Quran (Kalimaat Al-Quran)
 • Toelichting op voorschriften in de Quran
 • Inzicht in hoe regels zijn afgeleid uit verzen van de Quran
 • Wetenschappelijke feiten in de Quran
 • Versterken van uw band met de Quran

De Quran kunnen begrijpen

De Quran is het gesproken Woord van Allah Zelf, bedoeld om u te leiden naar succes in dit leven en in het leven hierna. Het is in een periode van 23 jaar in gedeelten geopenbaard aan de profeet Mohammad (vrede zij met hem). Iedere keer zorgde een openbaring voor een reactie bij de eerste toehoorders ervan. Het is fascinerend om het verhaal van de Quran te kennen.

Inhoud van de studie

Tijdens deze studie leert u onder andere over:

 • De bestudering en benaderingswijzen van de Quran
 • Bronliteratuur over de Quran, Hadith, Biografie van de Profeet en vroeg-islamitische geschiedenis
 • Taal, stijl, inhoud, thema’s en data van de Quran en de hoofdstukken
 • De Quran in historisch perspectief: de tijd van de openbaring en de totstandkoming van de Quran
 • Chronologie van de Quranopenbaringen in het licht van het leven van de Profeet Mohammad (vrede zij met hem) en zijn metgezellen
 • Wijsheden uit de gebeurtenissen in het leven van de Profeet (vrede zij met hem)
 • De status die de Islam heeft gegeven aan vrouwen
 • Omgang met de Quran: enkele voorschriften en vergissingen die mensen maken
 • Ontwikkeling van het Quranisch schrift en de Quranrecitaties
 • en nog meer verschillende aspecten rondom de Quran…
 • U zult enorm veel leren over de Quran.
 • U gaat de Quran goed begrijpen.
 • U krijgt nuttige tips en adviezen voor het bestuderen van de Quran en het leven van de profeet Mohammad (vrede zij met hem).
 • U zult met de kennis die u tijdens deze studie opdoet, de boodschap van de Quran beter kunnen vertalen naar de tijd van nu.
 • U zult versteld staan van hoe deze studie uw ogen (opnieuw) zal openen voor de pracht van de Quran.

Mis deze kans daarom niet, en geef het door aan uw familieleden, vrienden en kennissen. Voor meer informatie hier omtrent kunt u kijken op:

 

www.lifetime-project.com of  u kunt contact opnemen via e-mail met:

info@lifetime-project.com of  bellen naar 06 – 43 17 53 26.

 

De profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd:

”Degene die een pad inslaat waarin hij zoekt naar kennis, Allaah vergemakkelijkt voor hem daarmee een pad naar het Paradijs!”

 

De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd:

”De beste onder jullie is degene die de Quran leert en deze verder onderwijst. ” (Al-Bukhari)

 

Stichting LifeTime Project

Project: Dar Al-Iman voor Quran