Over stichting LifeTime Project

Het centrale doel van Stichting LifeTime Project is het verbeteren van de levensomstandigheden van de mensen
en ondersteunen van projectenin binnen- en buitenland welke haar basis hebben in de morele
principes van de Islam. De kracht van stichting LifeTime Project komt voort uit de
hulp en leiding van Allah, en al hetgeen de stichting door Allah gegund is.

Stichting Lifetime Project..Voor een beter leven.

Doelstelling
Stichting LifeTime Project heeft ten doel:

  1. het bevorderen van het participatieproces met betrekking tot kennis en vaardigheden van Marokkaanse vrouwen en ouderen in zowel Nederland als het buitenland;
  2. het ondersteunen en begeleiden van de Islamitische jongeren in binnen- en buitenland in hun verschillende levensfases, denk hierbij aan het ondersteunen en stimuleren van het volgen van wetenschappelijke studies en het op een opvoedkundige wijze overdragen van Islamitische kennis;
  3. Een brug te slaan tussen niet-moslims en moslims.
  4. het bevorderen van de contacten en onderlinge samenwerking met andere organisaties die nagenoeg hetzelfde doel nastreven.

Buitenland

Om het voor de stichting gemakkelijker te maken projecten buiten Europa op te zetten, is er besloten om op termijn een dochterstichting in Marokko op te zetten.

  • In Marokko – zullen vele projecten gaan lopen die de doelen zoals hierboven omschreven zullen gaan bewerkstelligen. Zo staat er bijvoorbeeld een plan klaar voor het project “Begraafplaats Tazaghine” waarbij een begraafplaats in Marokko zal worden gerenoveerd. Het betreft momenteel een begraafplaats zonder de faciliteiten die een begraafplaats op zijn minst nodig heeft.

Hierbij kun je denken aan een omheining om de begraafplaats, waardoor mensen zich bewust worden van het feit dat er een begraafplaats gevestigd is en dus met respect omgegaan dient te worden met de locatie.

ONZE PROJECTEN

Stichting Lifetime Project introduceert een nieuwe project die met ingang van de Ramadhaan zal gaan lopen. Het betreft een project waarbij barmhartigheid en saamhorigheid de kernbegrippen vormen. Het project met de naam “project Arrahma” zal activiteiten voorbrengen waaraan iedere broeder en zuster laagdrempelig een steentje aan kan bijdragen.

Hierbij worden activiteiten opgezet en ondersteund die duurzaam de kwaliteit van het water kunnen verbeteren.

Voor weeskinderen en minderbedeelden in Marokko.

Hierbij worden Islamitische lessen verzorgd voor vrouwen.

Renovatie van de begravenplaatsen in Marokko

Dawah voor moslims in Marokko..

Quran memorisatie met Tadjweed voor studenten in Marokko.

N.B. De voornoemde activiteiten zullen indien mogelijk ook in andere landen gaan lopen. De stichting zal zich echter aanvankelijk richten op het binnenland. De nog op te richten dochterstichting in Marokko zal zich richten op activiteiten in Marokko.

Werkwijze

Stichting LifeTime Project kent een brede doelgroep.

  • De stichting is zich bewust van het feit dat er behoefte bestaat om het participatieproces van vrouwen – en in het bijzonder de eerste generatie vrouwen – te stimuleren. Om dit te bereiken zullen er projecten gaan lopen die het voor de vrouwen – uit zowel Nederland als het buitenland – mogelijk maakt om Islamitische kennis en vaardigheden te verwerven.
  • Voorts biedt de stichting ondersteuning en begeleiding aan de Islamitische jongeren in Nederland en buitenland, door het op een praktische en opvoedkundige wijze overdragen van Islamitische kennis. De stichting kent een zogehete kinderbestuur waarin kinderen leren om te gaan met verantwoordelijkheid. Door een “kinderen-voor-kinderen-principe” te hanteren hoopt de stichting jongeren op vroege leeftijd kennis te laten maken met belangrijke facetten in het leven.
  • Ten derde heeft de stichting ten doel om de belangen van en het verlenen van diensten aan de in binnen- en buitenland verblijvende en wonende moslims te behartigen. Dit wordt bereikt door projecten op te zetten waarbij de stichting verantwoordelijkheid toont voor zijn medemens. Projecten omtrent het bezoeken van zieke personen zullen binnen dit kader passen.
  • De stichting hoopt hierbij ook meteen een brug te kunnen slaan met niet-moslims door bijvoorbeeld zorgtehuizen te bezoeken en het organiseren van Islamitische kennismakingscursussen. De stichting heeft ten doel de contacten en onderlinge samenwerking met andere organisaties die nagenoeg hetzelfde doel nastreven te bevorderen. Hierdoor hoopt de stichting grotere projecten te kunnen bewerkstelligen.
  • De stichting wenst zich ook actief in te zetten omtrent het bevorderen van duurzame ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, medische zorg, voeding, water en inkomstengenererende activiteiten in de landen waar daar behoefte aan is. Hieromtrent zullen projecten gaan lopen die het voorgaande kunnen bewerkstelligen. Al het voorgaande vloeit voort uit de Islamitische principes: barmhartigheid, gelijkwaardigheid en saamhorigheid. Het is dan ook niet meer dan logisch dat de Stichting zich zal inzetten omtrent het oproepen tot de zuivere Islam.

Bestuur Stichting Lifetime Project

“Voorzitter”


Soufian Bellali

“Secretaris”


Steven Muhammed

“Penningmeester”


Ernesto Emir

Meld nu aan als Donateur!

Wil je donateur worden bel/app ons op (06-43 17 53 26) of contactformulier invullen..