Over stichting LifeTime Project

Het centrale doel van Stichting LifeTime Project is het verbeteren van de levensomstandigheden van mensen
en ondersteunen van projecten welke haar basis hebben in de morele
principes van de Islam.

Stichting Lifetime Project..Voor een beter leven.

Doelstelling
Stichting LifeTime Project heeft ten doel:

  1. het bevorderen van het participatieproces met betrekking tot kennis en vaardigheden van vrouwen en ouderen;
  2. het ondersteunen en begeleiden van de Islamitische jongeren in hun verschillende levensfases, denk hierbij aan het ondersteunen en stimuleren van het volgen van wetenschappelijke studies en het op een opvoedkundige wijze overdragen van Islamitische kennis;
  3. Een brug te slaan tussen niet-moslims en moslims.
  4. het bevorderen van de contacten en onderlinge samenwerking met andere organisaties die nagenoeg hetzelfde doel nastreven.

ONZE PROJECTEN

Stichting Lifetime Project introduceert een nieuwe project die met ingang van de Ramadhaan zal gaan lopen. Het betreft een project waarbij barmhartigheid en saamhorigheid de kernbegrippen vormen. Het project met de naam “project Arrahma” zal activiteiten voorbrengen waaraan iedere broeder en zuster laagdrempelig een steentje aan kan bijdragen.

Hierbij worden activiteiten opgezet en ondersteund die duurzaam de kwaliteit van het water kunnen verbeteren.

Voor weeskinderen en minderbedeelden in Marokko.

Hierbij worden Islamitische lessen verzorgd voor vrouwen.

Renovatie van de begravenplaatsen in Marokko

Dawah voor moslims in Marokko..

Quran memorisatie met Tadjweed voor studenten in Marokko.

Werkwijze

Stichting LifeTime Project kent een brede doelgroep.

  • De stichting is zich bewust van het feit dat er behoefte bestaat om het participatieproces van vrouwen – en in het bijzonder de eerste generatie vrouwen – te stimuleren. Om dit te bereiken zullen er projecten gaan lopen die het voor de vrouwen mogelijk maakt om (Islamitische) kennis en vaardigheden te verwerven.
  • Voorts biedt de stichting ondersteuning en begeleiding aan de Islamitische jongeren, door het op een praktische en opvoedkundige wijze overdragen van (Islamitische) kennis. De stichting kent een zogeheten kinderbestuur waarin kinderen leren om te gaan met verantwoordelijkheid. Door een “kinderen-voor-kinderen-principe” te hanteren hoopt de stichting jongeren op vroege leeftijd kennis te laten maken met belangrijke facetten in het leven.
  • Ten derde heeft de stichting ten doel om de belangen van en het verlenen van diensten aan verblijvende en wonende moslims te behartigen. Dit wordt bereikt door projecten op te zetten waarbij de stichting verantwoordelijkheid toont voor zijn medemens. Projecten omtrent het bezoeken van zieke personen zullen binnen dit kader passen.
  • De stichting hoopt hierbij ook meteen een brug te kunnen slaan met niet-moslims door bijvoorbeeld verzorgingshuizen te bezoeken en het organiseren van (Islamitische) kennismakingscursussen. De stichting heeft ten doel de contacten en onderlinge samenwerking met andere organisaties die nagenoeg hetzelfde doel nastreven te bevorderen. Hierdoor hoopt de stichting grotere projecten te kunnen bewerkstelligen.
  • De stichting wenst zich ook actief in te zetten omtrent het bevorderen van duurzame ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, medische zorg, voeding, water en inkomst genererende activiteiten daar waar behoefte aan is. Hieromtrent zullen projecten gaan lopen die het voorgaande kunnen bewerkstelligen. Al het voorgaande vloeit voort uit de Islamitische principes: barmhartigheid, gelijkwaardigheid en saamhorigheid.

Bestuur Stichting Lifetime Project

“Voorzitter”


Soufian Bellali

“Secretaris”


Steven Muhammed

“Penningmeester”


Ernesto Emir

Meld nu aan als Donateur!

Wil je donateur worden bel/app ons op (06-43 17 53 26) of contactformulier invullen..