Algemene voorwaarden van Dar Al-Iman voor Quran

Doel: Het memoriseren en tajweed en tafsir van de Quran voor broeders  jong en oud.

Doelstellingen

 1. Het streven naar de tevredenheid van Allah subhaanahu wa-ta’aalaa.
 2. Onze broeders de juiste gedragscode meegeven en hen weg te houden van slechte eigenschappen, naar het voorbeeld van onze Profeet Mohammed (vrede zij met hem).
 3. Het creëren van een generatie die is opgevoed met de leiding van de Quran en de correcte Sunnah.
 4. De harten van de broeders vullen met de liefde voor Allaah subhaanahu wa-ta’aalaa en Zijn Profeet (vrede zij met hem) en voor de Islam.
 5. Het memoriseren van de teksten van de regelgevingen van Tajweed.

Toelatingseisen

 1. Student dient te beschikken over goed gedrag en Islamitische normen en waarden.
 2. Student dient minimaal 18 jaar te zijn.
 3. Student dient Arabisch te kunnen lezen.

Voorwaarden

 1. Student dient geen druktemaker te zijn in de klas, zich actief op te stellen en niet lui te zijn.
 2. Student dient de wil en interesse te hebben om te leren en zijn studie te vervolgen om hiermee het doel te bereiken waar hij zich voor heeft aangemeld.
 3. Studenten zijn altijd aanwezig, behalve in geval van ziekte of andere dringende gevallen. Dit dient, indien mogelijk vooraf, en (indien vooraf melden onmogelijk is) sowieso achteraf gemeld te worden door de Student aan de docent.
 4. Islamitische kledingvoorschriften zijn een verplichting voor broeders.
 5. Huiswerk maken is een voorwaarde om de studie te kunnen blijven volgen.
 6. Benodigdheden (pen, potlood, schrift) dient student zelf mee te brengen en altijd bij zich te hebben. Lesmateriaal (boeken) krijgt de student van de onderwijsinstelling.
 7. Student dient zich te houden aan de door hem gekozen manier van leesstijl.
 8. Het is voor de student verplicht om het lesgeld (€ 10,- per maand) aan het begin van de maand te voldoen.
 9. De student dient te waken over het op tijd betalen van het lesgeld.
 10. De student dient zich te houden aan het onderwijssysteem van de instelling.
 11. Telefoon is verboden tijdens de les, behalve in dringende gevallen.
 12. Bij herhaaldelijk te laat komen wordt toegang tot de les ontzegd.
 13. Studenten hebben altijd hun spullen bij zich. Zo niet, kan er geen deel genomen worden aan de les.

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Soufian Bellali via: info@lifetime-project.com of telefonisch op 06-43175326.

Stichting LifeTime Project | Project: Dar Al-Iman voor Quran